You are not logged in Total: 7journals, 20,687articles Online
AccountAccount
Login / Register
Forgot Login?
 
Main menuMain menu
What's new
Journal list
Visiting ranking
Phrase ranking
Polls
About us
 
SearchSearch
 
Journal Site
Advanced Search
 

Home  >  Journal list  >  MATERIALS TRANSACTIONS  >  Vol.54 No.6 (2013)

MATERIALS TRANSACTIONS
<<Previous issue Vol.54 No.6 (2013) Next issue>>

PREFACE
( p.859 )
Y. Norman Zhou1), Akio Hirose2), Guisheng Zou3), Michael Mayer1), Mathieu Brochu4), Jae-Pil Jung5), Anming Hu1), Tomokazu Sano2)

 
Bondability of Copper Joints Formed Using a Mixed Paste of Ag2O and CuO for Low-Temperature Sinter Bonding
( pp.860 - 865 )
Tomo Ogura1), Tomohiro Yagishita1), Shinya Takata1), Tomoyuki Fujimoto1), Akio Hirose1)

 
Effect of Polyethylene Glycols with Different Polymer Chain Lengths on the Bonding Process Involving In Situ Formation of Silver Nanoparticles from Ag2O
( pp.866 - 871 )
Tomohiro Yagishita1), Tomo Ogura1), Akio Hirose1)

 
Mechanism of Low Temperature Sintering-Bonding through In-Situ Formation of Silver Nanoparticles Using Silver Oxide Microparticles
( pp.872 - 878 )
Fengwen Mu1) 2), Zhenyu Zhao1) 2), Guisheng Zou1) 2), Hailin Bai1) 2), Aiping Wu1) 2), Lei Liu1) 2), Dongyue Zhang1) 2), Y. Norman Zhou1) 2) 3)

 
Metal–Metal Bonding Process Using Cu+Ag Mixed Nanoparticles
( pp.879 - 883 )
Jianfeng Yan1), Guisheng Zou1), Yingchuan Zhang1), Jiaxin Li1), Lei Liu1), Aiping Wu1), Y. Norman Zhou1) 2)

 
Molecular Dynamics Simulation of Sintering and Surface Premelting of Silver Nanoparticles
( pp.884 - 889 )
H. A. Alarifi1), M. Atis2), C. Özdoğan3), A. Hu1), M. Yavuz1) 3), Y. Zhou1)

 
Interfacial Nanostructure and Electrical Properties of Ti3SiC2 Contact on p-Type Gallium Nitride
( pp.890 - 894 )
Aiman bin Mohd Halil1), Masakatsu Maeda2), Yasuo Takahashi2)

 
Effect of Argon Ion Irradiation on Ohmic Contact Formation on n-type Gallium Nitride
( pp.895 - 898 )
Kota Kimura1), Masakatsu Maeda2), Yasuo Takahashi2)

 
Surface Mounting Process Using Hybrid Resin Sheet Including Self-Organizable Solder Particles
( pp.899 - 904 )
Shinji Fukumoto1), Shu Inoue2), Ryoichi Wakimoto2), Yuto Yamamoto2), Michiya Matsushima1), Kozo Fujimoto1)

 
Thermal and Mechanical Properties of Flip Chip Package with Au Stud Bump
( pp.905 - 910 )
Sang-Su Ha1), Seung-Boo Jung2)

 
Evolution of Interfacial Shear Force during Ultrasonic Al Ribbon Bonding
( pp.911 - 915 )
Masaya Ando1), Masakatsu Maeda2), Yasuo Takahashi2)

 
Deformation Behavior of Thick Aluminum Wire during Ultrasonic Bonding
( pp.916 - 921 )
Masakatsu Maeda1), Yasuhiro Yoneshima2), Hideki Kitamura2), Keita Yamane2), Yasuo Takahashi1)

 
Investigation on Microwelding of Microchip by Laser without Solder
( pp.922 - 925 )
Jianwen Yuan1), Jimin Chen1), Furong Liu1), Chao Huang1)

 
Femtosecond Laser Direct Joining of Copper with Polyethylene Terephthalate
( pp.926 - 930 )
Tomokazu Sano1), Shogo Iwasaki1), Yasuyuki Ozeki2), Kazuyoshi Itoh2), Akio Hirose1)

 
Diffusion Bonding of Cu–Cu with Al–Ni Nano Multilayers
( pp.931 - 933 )
Y. P. Zhang1), Y. Q. Yang1) 2), J. L. Yi1), H. C. Hu1)

 
Grain Refinement during Rapid Solidification of Aluminum–Zirconium Alloys Using Electrospark Deposition
( pp.934 - 939 )
Mathieu Brochu1), Gilberto Portillo1)

 
The Formation of Molecular Junctions between Graphene Sheets
( pp.940 - 946 )
Xin Wu1), Haiyan Zhao1), Minlin Zhong1), Hidekazu Murakawa2), Masahiro Tsukamoto2)

 
Fabrication and Optical Spectral Characterization of Linked Plasmonic Nanostructures and Nanodevices
( pp.947 - 952 )
Tong Zhang1) 2), Xiao-Yang Zhang1) 2), Long-De Wang1) 2), Yuan-Jun Song1) 2), Meng-Na Lin1) 2), Lu-Ning Wang1) 2), Sheng-Qing Zhu1) 2), Ruo-Zhou Li1) 2)

 
Effects of Transition Metal (TM: Co, Rh, Ni and Pd) Substitution for Ru on Thermoelectric Properties for Intermetallic Compound RuGa2
( pp.953 - 957 )
Y. Takagiwa1), K. Kitahara1), K. Kimura1)

 
Effects of Indenter Tilt on Nanoindentation Results of Fused Silica: an Investigation by Finite Element Analysis
( pp.958 - 963 )
Chengli Shi1), Hongwei Zhao1), Hu Huang1), Lixia Xu1), Luquan Ren2), Meilin Bai1), Jianping Li1), Xiaoli Hu1)

 
A Numerical Method for Simulation of Nonlinear Eddy Current Testing Signals Based on Transient Ar Formulation
( pp.964 - 968 )
Shejuan Xie1) 2), Yunfei Li1), Wenlu Cai1), Hong-En Chen1), Zhenmao Chen1), Toshiyuki Takagi2), Tetsuya Uchimoto2), Yasuhiko Yoshida3)

 
Magnetic and Structural Properties of Mn1.8Co0.2Sb under High Magnetic Fields
( pp.969 - 973 )
Hiroki Orihashi1), Masahiko Hiroi1), Yoshifuru Mitsui2), Kohki Takahashi2), Kazuo Watanabe2), Kazuyuki Matsubayashi3), Yoshiya Uwatoko3), Keiichi Koyama1)

 
Neutron Diffraction on LPSO Structure in Mg–Zn–Y Alloys
( pp.974 - 976 )
Wu Gong1), Kazuya Aizawa1), Stefanus Harjo1), Jun Abe1), Takaaki Iwahashi1), Takashi Kamiyama2)

 
Microstructural and Mechanical Study of the Al–20Sn (mass%) Alloy Processed by Equal-Channel Angular Pressing by Route C
( pp.977 - 983 )
C. Hernández1), I. A. Figueroa1), C. Braham2), O. Novelo-Peralta1), G. A. Lara-Rodriguez1), G. Gonzalez1)

 
Specimen Dimension and Grain Size Effects on Deformation Behavior in Micro Tensile of SUS304 Stainless Steel Foil
( pp.984 - 989 )
Jie Xu1) 2), Bin Guo1), Debin Shan1), Mingxing Li1), Zhenlong Wang1) 2)

 
Effects of 4 GPa Pressure Heat Treatment on Microstructure and Micro-Mechanical Properties of LC4 Aluminum Alloy
( pp.990 - 993 )
Yan Chen1), Lin Liu2), Jian-hua Liu1), Rui-jun Zhang1)

 
Fracture Toughness Evaluation of Thin Fe–Al Intermetallic Compound Layer at Reactive Interface between Dissimilar Metals
( pp.994 - 1000 )
Nobuhiko Kyokuta1), Masaki Koba1), Toshio Araki1), Shoichi Nambu1), Junya Inoue1), Toshihiko Koseki1)

 
Stress Corrosion Cracking Behavior of Zirconium in Boiling Nitric Acid Solutions at Oxide Formation Potentials
( pp.1001 - 1005 )
Yasuhiro Ishijima1), Chiaki Kato1), Takafumi Motooka1), Masahiro Yamamoto1), Yoichi Kano2), Tetsunari Ebina2)

 
Molten Salt Pulse Electrodeposition of Silicon on Low Silicon Steel
( pp.1006 - 1011 )
Hai-li Yang1), Lei Shang1), Guo-zhang Tang1), Yu-zhu Zhang1), Yun-gang Li1)

 
Fabrication of an Al Foam/Dense Steel Composite by Friction Welding
( pp.1012 - 1017 )
Yoshihiko Hangai1), Masaki Saito1)

 
Microstructure and Charge–Discharge Characteristics of Ag–AgCl Coated Natural Bamboo Carbon
( pp.1018 - 1024 )
Chih-Hsien Wang1), Fei-Yi Hung1), Truan-Sheng Lui1), Li-Hui Chen1)

 
Formation of Anti-Reflection Coating by Hydrothermal Treatment of Aluminum Films and Their Stabilization by Dehydration
( pp.1025 - 1028 )
Aki Egashira1), Takuji Ube1), Yusuke Hosoki1), Takashi Harumoto1), Takashi Ishiguro1)

 
Preparation and Characterization of a Cylinder-Type Adsorbent for the Recovery of Lithium from Seawater
( pp.1029 - 1033 )
Taegong Ryu1), Junho Shin1), Jungho Ryu1), Insu Park1), Hyejin Hong1), Byoung-Gyu Kim1), Kang-Sup Chung1)

 
Improvement of Mechanical and Electrical Properties on the Sintered Ni–50 mass% Cr Alloys by HIP Treatment
( pp.1034 - 1039 )
Shih-Hsien Chang1), Jing-Chi Chen1), Kuo-Tsung Huang2), Jhewn-Kuang Chen1)

 
Aging Effect on Adhesion Strength between Electroless Copper and Polyimide Films
( pp.1040 - 1044 )
Ho-Nyun Lee1), Yoonsung Han1), Jang-hun Lee1) 2), Jin-Young Hur1), Hong Kee Lee1)

 
A Novel Process for Extracting Precious Metals from Spent Mobile Phone PCBs and Automobile Catalysts
( pp.1045 - 1048 )
Byung-Su Kim1), Jae-Chun Lee1), Jinki Jeong1), Dong-Heo Yang1), Doyun Shin1), Kang-In Lee1)

 
Mechanochemical Synthesis and Rapid Consolidation of Nanocrystalline Al2O3–2.25Co Composite by High-Frequency Induction Heating and Its Mechanical Properties
( pp.1049 - 1052 )
Na-Ra Park1), In-Jin Shon1)

 
Thermal Fatigue Behavior Evaluation of Shot-Peened JIS SKD61 Hot-Work Mold Steel
( pp.1053 - 1056 )
Shu-Hung Yeh1), Liu-Ho Chiu1), Tao-Liang Chuang2), Cheng-Yen Wu2)

 
Effect of Die Material on Compressive Properties of Open-Cell Porous Aluminum Fabricated by Friction Powder Compaction Process
( pp.1057 - 1059 )
Yoshihiko Hangai1), Hiroaki Yoshida1), Osamu Kuwazuru2), Nobuhiro Yoshikawa3)

 
Nanostructured CeO2–Al2O3 Catalytic Powders for m-Xylene and Toluene Combustion
( pp.1060 - 1062 )
Luu M. Dai1), Dao Ng. Nhiem1), Duong Th. Lim2), Nguyen D. Van1)

 
Low-Temperature Bonding of Silver Derived from Silver–Oxide Particles to Nickel
( pp.1063 - 1065 )
Yusuke Yasuda1), Eiichi Ide1), Toshiaki Morita1)

 


SPARC Japan

Terms of Use | Privacy Policy