Tag: ระบบโซล่าเซลล์

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

3 ประเทศที่นิยมติดตั้งระบบโซล่าเซลล์3 ประเทศที่นิยมติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

หากว่าเอ่ยถึงระบบโซล่าเซลล์ หลายคนคงจินตนาการไปถึงหลังคาบ้านที่มีแผงสีดำๆ เรียงรายเต็มบริเวณ ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว แผงสีดำที่คุณเห็นก็คือแผงโซล่าเซลล์นั่นเอง จุดเด่นของระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คือการเปลี่ยนพลังงานที่เราได้มาเปล่าๆ ในแต่ละวันให้กลายเป็นไฟฟ้า สิ่งจำเป็นอีกสิ่งหนึ่งของชีวิตมนุษย์ แต่อย่างไรก็ดีในประเทศไทยยังไม่มีใครนิยมใช้มากนัก แต่โซล่าเซลล์ในต่างประเทศนั้นได้รับความสนใจกันเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งประเทศที่นิยมติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มีดังต่อไปนี้  1.อินเดีย  ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรจำนวนมาก ซึ่งหากจะเลือกใช้การผลิตไฟฟ้าในแบบอื่นคงเสียต้นทุนการผลิต หรือต้องซื้อไฟฟ้านำเข้าจนหมดงบประมาณมากเกินไปอย่างแน่นอน ดังนั้นประเทศอินเดียจึงลงทุนกับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สำคัญคือค่าติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ของอินเดียนั้นถูกเป็นอันดับหนึ่งของโลก อันเนื่องมาจากการซื้ออุปกรณ์โซล่าเซลล์จากประเทศจีน ซึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ามีทั้งแรงงานราคาถูกและวัสดุอุปกรณ์การผลิตที่ครบครัน ส่วนแรงงานที่ใช้ในการติดตั้งก็มาจากคนในประเทศอินเดียเองซึ่งมีพื้นฐานความเก่งกาจทางด้านเทคโนโลยีและไอทีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงไม่น่าแปลกที่ประเทศอินเดียจะมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จำนวนมาก  2.จีน  เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่มีประชากรจำนวนมาก การใช้ไฟฟ้าทั้งในภาคธุรกิจและภาคการเกษตรถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ของประเทศจีนจะมาเป็นอันดับแรกๆ ของโลก จีนสามารถผลิตอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้เอง นอกจากนี้ในระยะหลังๆ ประเทศจีนประสบปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 จึงมีการตั้งเป้าว่าจะลดการผลิตก๊าซคาร์บอนให้ได้มากที่สุด