Day: March 14, 2021

สั่งปูนซีแพค

สร้างบ้านอย่างไร ให้ตัวบ้านแข็งแรงสามารถรับมือกับภัยธรรมชาติได้สร้างบ้านอย่างไร ให้ตัวบ้านแข็งแรงสามารถรับมือกับภัยธรรมชาติได้

สร้างบ้านอย่างไร ให้ตัวบ้านแข็งแรงสามารถรับมือกับภัยธรรมชาติได้ ทุกวันนี้ เราต่างต้องพบเจอกับภัยธรรมชาติมากมาย เพราะการกระทำของมนุษย์เอง ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่า การเผาที่ สร้างโรงงาน เป็นต้น ฉะนั้น เราต้องเรียนตามตรงว่า เราทำอะไรมากไม่ได้ นอกจากวิธีการล้อมคอกเมื่อวัวหายนั่นเอง ซึ่งวิธีการล้อมคอกเมื่อวัวหายก็คือ เราต้องเรียนรู้วิธีการสร้างบ้านให้แข็งแรง ให้สามารถรับมือกับภัยธรรมชาติได้ โดยวิธีการสร้างบ้านให้แข็งแรง ให้สามารถรับมือกับภัยธรรมชาติได้ มีดังต่อไปนี้ สร้างบ้านอย่างไร ให้ตัวบ้านแข็งแรงสามารถรับมือกับภัยธรรมชาติได้ สร้างบ้านแข็งแรงให้รับมือกับภัยธรรมชาติด้วยการ : สำรวจพื้นดินที่ตั้ง ควรเลี่ยงปลูกบ้านบนพื้นที่ที่เป็นหินกรวด ทรายหรือดินเหลว ควรเลือกพื้นที่ที่เป็นชั้นหินแข็งแรง หรือชั้นดินที่หนาแน่น ลองสำรวจด้วยตาเปล่าก่อนขั้นแรก ถ้าจะให้แน่ใจควรให้วิศวกรเจาะสำรวจอีกครั้ง